WATEX
Ověřeno našimi zákazníky
WATEX
Ověřená kvalita od roku 2001
Jsme specialisté v oboru s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.
26 639
Realizací komplexních
řešení pro domácnosti
5 248
Realizací průmyslových
řešení úpravy vody

Tepelná čerpadla

Kvalitní švédská tepelná čerpadla značky IVT

Vzduch - Voda

Výhody

 • Jednoduchá a rychlá instalace, bez nároků na velikost pozemku.
 • Nižší investiční náklady v porovnání s tepelnými čerpadly země/voda.
 • Snadné využití pro chlazení v letním období.
 • Nízké provozní náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým vytápěním.
 • Bezúdržbové a bezpracné vytápění v porovnání s kotli na dřevo nebo uhlí.

Nevýhody

 • Přibližně o 30 % vyšší spotřeba elektřiny než u tepelných čerpadel země/voda s plošným kolektorem nebo vrtem.
 • Možné problémy s hlučností venkovní jednotky.
 • Snížený výkon a výstupní teplota topné vody při nízkých venkovních teplotách.
 • Kratší životnost kompresoru než u tepelných čerpadel země/voda.
 • U některých SPLIT systémů mohou být povinné roční revize chladícího okruhu.

Jaké jsou hlavní typy tepelných čerpadel vzduch/voda?

 • MONOBLOK
  Tepelné čerpadlo má uzavřený chladivový okruh, který je jen ve venkovní jednotce. Propojení mezi venkovní a vnitřní částí tepelného čerpadla je pomocí potrubí s topnou vodou.
 • SPLIT
  Chladící okruh tepelného čerpadla se instaluje a plní chladivem až v místě instalace. Propojení mezi venkovní a vnitřní částí tepelného čerpadla je pomocí chladivového potrubí. Pro instalaci SPLIT systémů je nutná odborná chlaďařská firma.

Kam umístit tepelné čerpadlo vzduch/voda?

 • Tepelné čerpadlo je nutné umístit tak, aby nerušilo hlukem vás ani vaše sousedy.
 • Nedoporučujeme umisťovat tepelná čerpadla na střechy nebo na konzole zabudované v obvodových stěnách obytných budov, protože může docházet k přenosu vibrací do konstrukce budovy.


Chcete více informací o čerpadlech Vzduch - voda? Zavolejte nám nebo napište


Země (vrt) - Voda

Výhody

 • Stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách.
 • Výzrazně nižší spotřeba elektřiny než u vzduchových tepelných čerpadel.
 • Využití vrtu pro chlazení domu (pasivní nebo aktivní).
 • Dlouhá životnost tepelného čerpadla i vrtu.
 • Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

Nevýhody

 • Vyšší investiční náklady na pořízení vrtů
 • Nutnost vyřízení stavebního povolení pro vrty

Kde lze vrty provádět?

 • Vrty se umisťují v okolí vytápěné budovy. U novostaveb, které mají jen velmi malý pozemek, lze vrty umístit i pod základovou desku. Vrtné práce pak probíhají před výstavbou budovy.
 • Vrty lze snadno provádět v oblastech s tvrdým podložím, naopak v oblastech s měkkým podložím (štěrky, písky) je vrtání obtížnější.
 • Zkušené vrtné firmy vybavené moderní technikou, dokážou vrtat bez většího poškození zahrady a mohou provádět vrtné práce i v těsné blízkosti budov bez jejich poškození.

Jak získat povolení pro vrt?

 • Potřebnou dokumentaci pro povolení vrtných prací získáte od firmy, která bude vrty provádět.


Chcete více informací o čerpadlech Země (vrt) - voda? Zavolejte nám nebo napište


Země (plocha) - Voda

Výhody

 • O 30 % nižší spotřeba elektřiny, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu.
 • Nízké investiční náklady srovnatelné se vzduchovými tepelnými čerpadly.
 • Dlouhá životnost tepelného čerpadla i plošného kolektoru.
 • Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

Nevýhody

 • Systém země/voda s plošným kolektorem vyžaduje dostatečně velký pozemek, obvykle 200 až 400 m².
 • Zemina musí umožňovat provedení výkopů do potřebné hloubky.
 • Rozmístění případných dalších staveb (bazén, garáž), je nutné znát předem, aby se jim plošný kolektor mohl vyhnout.

Jak plošný kolektor funguje?

 • Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem odebírá ze země "pod sebou" přibližně 2 % energie. Zbývajících 98 % odebere z vrstvy zeminy "nad sebou", kde je akumulovaná solární energie ze slunce. Plošný kolektor je tak v podstatě rozměrný sluneční kolektor, doplněný o obrovský "hliněný" akumulátor tepla s ročním cyklem nabíjení a vybíjení.
 • Plošný kolektor za rok odebere pro potřeby tepelného čerpadla jen asi 2,5 % z toho, co ze slunce během roku získá. Díky tomu se ani v dlouhodobém horizontu nemůže energeticky vyčerpat, protože během léta vždy s bohatou rezervou regeneruje. Výběr plochy pro tepelné čerpadlo s plošným zemním kolektorem
 • Při výběru plochy pro plošný kolektor je v prvé řadě nutné vyloučit plochy, kde plánujete jakoukoliv výstavbu (bazén, garáž, atd.). Rovněž je nutno posoudit kvalitu zeminy. Komplikace mohou nastat v místech, kde je zemina s velkými kameny, skála či naopak písek.
 • Z důvodů snadného odvzdušnění je výhodné, aby kolektor byl uložen v rovině nebo mírně z kopce (směrem od kotelny). V opačném případě je nutno instalovat na nejvyšších místech odvzdušnění.


Chcete více informací o čerpadlech Země (plocha) - voda? Zavolejte nám nebo napište


Vzduch - Vzduch

Výhody

 • Nejnižší pořizovací cena v porovnání s ostatními typy tepelných čerpadel.
 • Velmi rychlá a jednoduchá instalace.
 • Tepelné čerpadlo je obvykle vybaveno i funkcí chlazení.
 • Lze využít doplňkové funkce jako odvlhčování nebo čistění a ionizaci vzduchu.

Nevýhody

 • Počet vnitřních jednotek připojitelných k jedné venkovní jednotce je omezen.
 • Systém není vhodný pro objekty s velkým počtem malých místností.
 • Tepelným čerpadlem vzduch/vzduch nelze ohřívat teplou vodu.
 • Hlučnost vnitřní jednotky při provozu na plný výkon.

Topíte elektřinou?

 • Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je ideální doplněk pro domy nebo byty vytápěné elektřinou, kde dokáže výrazným způsobem snížit náklady na elektřinu.
 • Systém vzduch/vzduch lze doplnit k elektrokotli, přímotopným panelům i elektrickému podlahovému topení. Tepelné čerpadlo celou topnou sezónu dodává co nejvíce tepla do domu a stávající systém ho v případě potřeby jenom doplní.

Máte chatu nebo chalupu?

 • Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch dokáže v době vaší nepřítomnosti temperovat chatu nebo chalupu na 10°C a když přijedete tak se přepne na plný výkon a dům rychle vytopí. Zapnout tepelné čerpadlo na plný výkon můžete i předem z domova pomocí mobilního telefonu.
 • Tepelné čerpadlo ochrání temperováním objekt před vlhkostí a umožní po vašem příjezdu dosáhnout rychleji tepelného komfortu.


Chcete více informací o čerpadlech Vzduch - Vzduch? Zavolejte nám nebo napište